Priser

Det stilles krav til bruk av gode byggematerialer og ordentlige kvaliteter når oppdrag inngås. Vi leverer materialene for å kunne garantere kvalitet, en mer effektiv og korrekt byggeprosess.

*
*
Befaring: Gratis

Vi gir forhåndspriser etter befaring på avtalt ønsket utført arbeid. Timesarbeid tilbys også for små eller uoversiktlige oppdrag.
Timespris: 625kr inkl mva.

Vi tilbyr også rådgivning for dem som måtte ønske å utføre egne prosjekter men trenger rådgivning.
Timepris rådgivning: 625 inkl mva